Brněnská 173
664 52 Sokolnice

Tel.: 420 603 459 970
E-mail: info@lanak.cz

Realizace

Níže uvádíme pouze některé z realizovaných zakázek na monitoring potrubí TV kamerou, čištění potrubí, zkoušky vodotěsnosti kanalizace a tlakové zkoušky tlakových

a vodovodních potrubí:

 

„Kanalizace Pomezí“

„Kanalizace Božice – II. etapa“

„Dolní Újezd – ČOV a kanalizace“

„Výstavba ČOV Domašov a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko“

„D1 – úsek 10“

„Drásov – Malhostovice, ČOV a kanalizace“

„Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“

„Malý Beranov – kanalizace“

„Vodovod Rosice – Ostrovačice“

„Zastávka – dokončení kanalizace“

„Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě – stavba Hradčany“

„Kanalizace obcí v povodí Jevišovky – Kyjovice, Žerotice, Tvořihráz, Výrovice“

„Jezeřany-Maršovice – splašková kanalizace“

„D1 – úsek km 189-181“

„Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV“

„Kanalizace Polánka a Rokytná“

„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část E – Žďársko

„Řícmanice – doplnění kanalizace“

„Šebkovice – likvidace odpadních vod v obci“

„Popůvky – kanalizace“

„Obec Šerkovice – stoková síť“

„Splašková kanalizace Olbramkostel“

„Mělčany – kanalizace“

„Valtrovice, Křidlůvky – odkanalizování obcí“

„Načeratice – Derflice – splašková kanalizace“

„Odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky, 2. etapa“

„Velký Beranov – kanalizace a ČOV“

„Odkanalizování obcí v NP Podyjí a v jeho ochranném pásmu“

„Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile“

„Kanalizace a ČOV Žarošice“

„Medlov – kanalizace a ČOV“

Stávající kanalizace v obci Stanoviště

a další ……….