Brněnská 173
664 52 Sokolnice

Tel.: 420 603 459 970
E-mail: info@lanak.cz

Čištění kanalizace
TV monitoring kanalizace
Zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN
Zkoušky vodojemů, nádrží a jímek dle ČSN
Tlakové zkoušky vodovodů a tlakového potrubí dle ČSN
Trasování kanalizace
Zkouška těsnosti generátorem kouře
Poradenství v oboru provozování vodohospodářských staveb