Brněnská 173
664 52 Sokolnice

Tel.: 420 603 459 970
E-mail: info@lanak.cz

Čištění kanalizace 
TV monitoring kanalizace 
Zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN 
Zkoušky vodojemů, nádrží a jímek dle ČSN 
Takové zkoušky vodovodů a tlakového potrubí dle ČSN 
Trasování kanalizace 
Zkouška těsnosti generátorem kouře 
Poradenství v oboru provozování vodohospodářských staveb