Brněnská 173
664 52 Sokolnice

Tel.: 420 603 459 970
E-mail: info@lanak.cz

ČINNOST – O NÁS

  • Čištění kanalizace 
  • TV monitoring kanalizace 
  • Zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN 
  • Zkoušky vodojemů, nádrží a jímek dle ČSN 
  • Takové zkoušky vodovodů a tlakového potrubí dle ČSN 
  • Trasování kanalizace 
  • Zkouška těsnosti generátorem kouře 
  • Poradenství v oboru provozování vodohospodářských staveb